Nhà đất vip

Mức giá: 650 tr/m2

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 1.25 tỷ

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá: 690000000

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 200 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 12-02-2017

Mức giá:

Diện tích: 1000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-09-2019

Mức giá: 680 tr/m2

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 21-09-2019

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 5.9 tỷ

Diện tích: 58.8 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá: 680 tr/m2

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 21-09-2019

Mức giá: 2.8 tỷ

Diện tích: 120 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 2.8 tỷ

Diện tích: 55 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 650 tr/m2

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 6.5 tỷ

Diện tích: 49.6 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá: 1.25 tỷ

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá: 108 tỷ

Diện tích: 1727 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá: 3.8 tỷ

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 19-09-2019

Mức giá: 990 tr/m2

Diện tích: 25.6 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019