Nhà đất vip

Mức giá: 650 tr/m2

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 1.25 tỷ

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá: 690000000

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 200 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 12-02-2017

Mức giá:

Diện tích: 1000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-09-2019

Mức giá: 680 tr/m2

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 21-09-2019

Nhà đất mới đăng

Mức giá:

Diện tích: 200 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 12-02-2017

Mức giá: 690000000

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 88 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 12-02-2017

Mức giá:

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 16000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 432 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 22-12-2016

Mức giá: 20.5 tr/m2

Diện tích: 105 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 16-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 1000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-09-2019