Nhà đất vip

Mức giá: 650 tr/m2

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá: 1.25 tỷ

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 18-09-2019

Mức giá: 690000000

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 20-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 150 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 16-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 23-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 200 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 12-02-2017

Mức giá:

Diện tích: 1000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-09-2019

Mức giá: 680 tr/m2

Diện tích: 64 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 21-09-2019

Nhà đất mới đăng

Mức giá:

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 31-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 354 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 300 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 26-11-2016

Mức giá:

Diện tích: 101 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 26-11-2016

Mức giá: 1.25 tỷ

Diện tích: 50.7 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 21-09-2019

Mức giá:

Diện tích: 420 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 24-11-2016

Mức giá:

Diện tích: 1733 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-11-2016

Mức giá: 6500000

Diện tích: 375 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-11-2016

Mức giá: 17000000

Diện tích: 75 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-11-2016