Cách tập hợp chi phí giá thành sản xuất

Thảo luận trong 'kế Toán' bắt đầu bởi seolalen154643, 30/11/15.

 1. seolalen154643

  seolalen154643 New Member

  Tham gia ngày:
  28/11/15
  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Phương pháp tập hợp tầm giá cung ứng

  1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
  Đối tượng kế toán tập hợp tầm giá cung ứng là phạm vi (giới hạn) để tập hợp những chi phí sản xuất phát sinh (phân xưởng, tổ đội,…).
  Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất:
  - Căn cứ vào đặc điểm tổ chức cung cấp của nhà hàng.
  - Căn cứ vào quy trình công nghệ để cung cấp ra sản phẩm.
  - Căn cứ vào đặc điểm phát sinh tầm giá.
  - Căn cứ vào yêu cầu quản lý của công ty.

  [​IMG]

  2. Bí quyết tập hợp chi phí.
  2.1. Tập hợp tầm giá chế tạo theo cách kê khai thường xuyên:
  a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm sắm bên cạnh, vật liệu phụ, nhiên liệu dùng trực tiếp cho việc cung cấp.
  giá thành nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng to trong giá tiền sản phẩm, nhất là trong các ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản.
  Việc tập hợp giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp vào đối tượng tính tầm giá theo hai phương pháp: phương pháp ghi trực tiếp; cách ghi gián tiếp.
  - cách ghi trực tiếp:
  + Điều kiện áp dụng: Khóa học kế toán tổng hợp Trong trường hợp giá thành cung ứng thực tế phát sinh chỉ liên quan duy nhất tới một đối tượng tập hợp tầm giá.
  + Nội dung: Căn cứ vào mức giá chế tạo thực tế phát sinh kết chuyển tất cả cho đối tượng chịu chi phí cung cấp.
  - bí quyết ghi gián tiếp:
  + Điều kiện áp dụng: Trong nếu tầm giá chế tạo thực tế phát sinh liên quan ít nhất hai đối tượng chịu giá thành.
  + Nội dung: Xác định tổng giá thành sản xuất nên phân bổ; lựa tìm tiêu thức phân bổ; xác định mức giá chế tạo phana bổ cho từng đối tượng.
  Công thức:
  Ci = C x Ti
  T

  Trong đó: C: Tổng tầm giá nguyên vật liệu.
  T: Tổng tiêu thức phân bổ.
  Ti: Số đơn vị tiêu thức phân bổ cho đối tượng i.
  Ci: chi phí nguyên liệu phân bổ cho đối tượng i.

  * Chứng từ sử dụng:
  - Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ.
  - Bảng phân bổ nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ.
  - những tờ kê chi tiết ở các bộ phận khác chuyển tới.
  * Tài khoản sử dụng:
  Tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”
  Nôi dung: phản ánh giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp cho việc cung ứng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ.
  Kết cấu tài khoản:
  Bên Nợ: Phản ánh mức giá thực tế của nguyên vật liệu xuất sử dụng trực tiếp cho phân phối sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ.
  Bên Có:
  - Phản ánh giá trị nguyên vật liệu sử dụng không hết nhập kho.
  - Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có).
  - Kết chuyển giá thành nguyên vật liệu trực tiếp vào tài khoản tầm giá cung ứng kinh doanh dở dang (TK 154).
  - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường.
  Tài khoản 621 cuối kỳ không mang số dư, nó được mở cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
  * cách kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:
  - Xuất kho nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho snar xuất sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, kế toán định khoản:
  Nợ TK 621- mức giá nguyên vật liệu trực tiếp.
  có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
  - trường hợp tậu nguyên vật liệu dùng ngay cho phân phối, cung cấp sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ, ko qua kho, kế toán căn cứ những chứng từ liên quan (chứng từ thanh toán, hóa đơn của người bán, bảng kê thanh toán tạm ứng,…), định khoản:
  Nợ TK 621- giá thành nguyên vật liệu trực tiếp.
  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
  sở hữu TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng thanh toán)
  nếu ko mang hóa đơn thuế GTGT, hoặc thuế GTGT ko được khấu trừ, hoặc nộp thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp, số tiền tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT), kế toán định khoản:
  Nợ TK 621- mức giá nguyên vật liệu trực tiếp.
  mang TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng giá thanh toán)
  - trường hợp cuối kỳ sở hữu nguyên vật liệu dùng chưa hết, không nhập lại kho:
  + Căn cứ vào phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, kế toán ghi giảm tầm giá nguyên vật liệu bằng bút toán: (ghi số âm)
  Nợ TK 621- tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp.
  mang TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
  + Sang đầu kỳ sau kế toán ghi tăng tầm giá nguyên vật liệu bằng bút toán thường:
  Nợ TK 621- mức giá nguyên vật liệu trực tiếp.
  mang TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
  - nếu cuối kỳ sở hữu nguyên vật liệu tiêu dùng ko hết nhập lại kho, kế toán căn cứ phiếu nhập kho ghi:
  Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
  có TK 621- giá tiền nguyên vật liệu trực tiếp.
  - Cuối kỳ căn cứ tài liệu tính toán xác định tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng cho những đối tượng, kế toán kết chuyển mức giá nguyên vật liệu trực tiếp cho các đối tượng, ghi:
  Nợ TK 154- mức giá chế tạo buôn bán dở dang.
  Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (phần mức giá nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường).
  mang TK 621- mức giá nguyên vật liệu trực tiếp.
   

Chia sẻ trang này